Polityka  Prywatności (regulamin)

           

            Szanowni Państwo, jeśli czytacie tą informację, to znaczy, że otrzymaliśmy Państwa dane osobowe w związku z skierowanym zapytaniem handlowym, realizacją umowy lub zakupem naszych produktów albo skorzystaniem z naszych usług, skutkiem

czego staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że nadal będzie Państwo korzystali z naszej oferty.

Administratorem danych osobowych jest Eco-Clean Tomasz Malanowicz z siedzibą ul.Mikulczycka 2 42-675 Ziemięcice

Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@ecoclean.pl  lub zadzwoń pod numer tel. 32 231-17-55

Państwa dane osobowe przetwarzane są, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych. Przetwarzamy też dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Eco-Clean Tomasz Malanowicz ul.Mikulczycka 2 42-675 Ziemięcice , którym jest:

• zapewnienie należytej obsługi Klientów,

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy,

• obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy

 

w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,

• windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Nie przetwarzamy danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy lub realizacji świadczonych usług. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie i realizację usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowanie, ograniczenie ich przetwarzania oraz usunięcia danych, prawo do ich przenoszenia, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo w każdym momencie można zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku  z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka co do zasady nie udostępnia danych osobowych Klientów. Odbiorcami danych osobowych są jedynie obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca i  obsłudze księgowej , kiedy jest to niezbędne w celu realizacji  umowy lub zakupu.

Spółka przechowuje dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji, umowy lub zapytania, maksymalnie 3 lata. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (maksymalnie przez okres 6 lat).

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Z uszanowaniem

Administrator danych osobowych

Eco-Clean Tomasz Malanowicz

Ul.Mikulczycka 2

42-675 Ziemięcice