Tenax Electra 1.0 to innowacyjne narzędzie robocze przeznaczone do mechanicznego
zamiatania powierzchni, do których na ogół dostęp mają tylko pracownicy
pracujący ręcznie oraz w strefach o dużej wrażliwości środowiskowej, zapewniające
wysoki standard czystości i lepsze warunki pracy dla operatora, przy zerowej emisji do
środowiska.
Elektryczny napęd jazdy, w pełni elektryczne sterowanie i monitoring elektroniczny
wszystkich funkcji (od sterowania po zasysanie) gwarantują maksymalną wydajność i dużą autonomię pracy nie wytwarzając zanieczyszczeń przy jednocześnie znacznej
redukcji kosztów eksploatacji i konserwacji